BIMBA

教授

Buyens Dirk


    邮件:dirk.buyens@vlerick.be
教授综述
Prof Dr Dirk Buyens is Academic Dean and Partner of Vlerick Business School. He is also Chairperson of the HR Centre at Vlerick Business School. He obtained his PhD in Industrial and Organisational Psychology at Ghent University and holds an MBA degree from KU Leuven. He was a doctoral-fellow at the IR Centre of the Graduate School of Management at the University of Minnesota (USA). Dirk's main research and teaching interest lies in Human Resources Management.
Prof Dr Dirk Buyens is Academic Dean and Partner of Vlerick Business School. He is also Chairperson of the HR Centre at Vlerick Business School. He obtained his PhD in Industrial and Organisational Psychology at Ghent University and holds an MBA degree from KU Leuven. He was a doctoral-fellow at the IR Centre of the Graduate School of Management at the University of Minnesota (USA). Dirk's main research and teaching interest lies in Human Resources Management.
现任
教授的课程
Masters in General Management, Masters in Marketing Management, The People Manager, Executive MBA, Masters in Financial Management
研究领域
Human Resource Management, People Management & Leadership
教育背景
PhD in Industrial and Organisational Psychology at Ghent University MBA degree from KU Leuven
工作经历
荣誉
学术论文
Articles in refereed journals with impact

Bucker J. Furrere O. Poutsma E. Buyens D.2014. The impact of cultural intelligence on communication effectiveness, job satisfaction and anxiety for Chinese host country managers working for foreign multinationals. International Journal of Human Resource Management, 25(14): 2068-2087.

De Stobbeleir K. Ashford S. J. Buyens D.2011. Self-regulation of creativity at work: the role of feedback-seeking behavior in creative performance. Academy of Management Journal, 54(4): 811-831.

De Stobbeleir K. Ashford S. J. De Luque M.F.S. Buyens D.2009. Hoe interpreteren leidinggevenden het feedback-zoekende gedrag van hun medewerkers?. Gedrag en Organisatie. Tijdschrift voor Sociale, Economische, Arbeids- en Organisatiepsychologie, 22(1): 23-40.

De Vos A. Dewettinck K. Buyens D.2009. The professional career on the right track. A study on the interaction between career self-management and organizational career management in explaining employee outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(1): 55-80.

De Vos A. Buyens D. Schalk R.2005. Making sense of a new employment relationship: psychological contract-related information seeking and the role of work values and locus of control. International Journal of Selection and Assessment, 13(1): 41-52.

De Vos A. Buyens D. Schalk R.2003. Psychological contract development during organizational socialization: adaptation to reality and the role of reciprocity. Journal of organizational behavior, 24(5): 537-559.

Articles in other (un)refereed journals

Cools E. De Stobbeleir K. Bellens K. Buyens D.2012. Exploring the influence of cognitive styles on people’s feedback-seeking patterns: what can educational practice learn from workplace contexts. Reflecting education, 8(1): 94-113.

Nguyen T. Truong Q. Buyens D.2011. Training and firm performance in economies in transition: A comparison between Vietnam and China. Asia Pacific Business Review, 17(1): 103-119.

Nguyen T.N. Truong Q. Buyens D.2010. The relationship between training and firm performance: a literature review. Research and Practice: Human Resource Management, 18(1): 28-45.

Buyens D. Dewettinck K.2010. Tips & Tricks voor people managers. HR Tribune, (46): 30-32.

Buyens D. Van Dijk H. Dewilde T. De Vos A.2009. The aging workforce: Perceptions of career ending. Journal of Managerial Psychology, 24(1-2): 102-117.

De Vos A. Dewettinck K. Buyens D.2008. To move or not to move? The relationship between career management and preferred career moves. Employee Relations, 30(2): 156-175.

Buyens D. De Vos A. Soens N.2008. Baanmobiliteit vanuit het perspectief van de werkgever. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resource Development, 1: 72-80.

De Vos A. Dewettinck K. Buyens D.2007. Waarheen met de loopbaan? Voorkeuren van medewerkers en beïnvloeding door de organisatie. Tijdschrift voor HRM, 10(2): 27-51.

De Vos A. Dewettinck K. Buyens D.2007. De professionele loopbaan in goede banen: het samenspel van loopbaanzelfsturing en het loopbaanbeleid binnen de organisatie. Gedrag en Organisatie. Tijdschrift voor Sociale, Economische, Arbeids- en Organisatiepsychologie, 20(1): 21-40.

Dewilde T. De Vos A. Buyens D.2007. Het mobiliseren, dynamiseren en enthousiasmeren van de zilvervloot. Over.Werk, 2007(1): 111-115.

Soens N. De Vos A. Buyens D.2006. Explaining company-level influences on individual career choices: evidence from Belgium. Management Revue, 17(3): 307-327.

De Stobbeleir K. De Vos A. Buyens D.2006. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen: mainstream?. Over.Werk, (1-2): 190-194.

Buyens D. Dewilde T. De Winter C.2006. To fit or not to fit: inzicht in de zoektocht naar werk. Over.Werk, (4): 124-131.

Buyens D. De Vos A. Heylen L. Mortelmans D. Soens N.2006. Vast, voltijds en levenslang. Het onwrikbare eenbaanskarakter van de loopbaan. Tijdschrift voor HRM, 2: 6-27.

Dewettinck K. Buyens D.2006. De invloed van gedragssturing op de werkplek op de betrokkenheid en prestaties van medewerkers: een test van twee alternatieve verklaringen. Gedrag en Organisatie. Tijdschrift voor Sociale, Economische, Arbeids- en Organisatiepsychologie, 19(2): 161-182.

Buyens D. Wouters K.2005. Continuing vocational training in Belgian companies: an upward tendency. Journal of European Industrial Training, 29(4): 312-335.

Buyens D. De Vos A. Wouters K.2003. Open en afstandsleren binnen Vlaamse bedrijven. Over.Werk, 13(3): 180-184.

Buyens D. Crijns H. Guiot D.2003. Startende ondernemers in Vlaanderen. Over.Werk, (1-2): 222-225.

Dewettinck K. Buyens D.2002. Downsizing: employee threat or opportunity? An empirical study on external and internal reorientation practices in Belgian companies. Employee Relations, 24(4): 389-402.

De Vos A. Buyens D.2002. Veranderingen in het psychologisch contract tijdens de socialisatieperiode: aanpassing aan de realiteit en de invloed van wederkerigheid. Gedrag en Organisatie. Tijdschrift voor Sociale, Economische, Arbeids- en Organisatiepsychologie, 15(6): 386-414.

Dewettinck K. Buyens D.2002. Tewerkstellingsimplicaties van downsizingstrategieën en heroriëntatiepraktijken: een empirische exploratie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 18(1): 6-20.

Buyens D.2002. De e-HRM paradox. Tijdschrift voor HRM, 4: 63-65.

De Vos A. Buyens D.2002. Blind date. Global HR, (Jul/Aug): 35-37.

Buyens D. De Vos A.2001. Adding Value through Integration and Involvement: A Qualitative Study about Management's Perception of the Added Value of the HR Function. HRM Journal, 11(3): 70-89.

Buyens D. Wouters K. Dewettinck K.2001. Future challenges for human resource development professionals in European learning-oriented organisations. HRD in learning oriented organizations: an empirical study in Belgian organizations. Journal of European Industrial Training, 25(9): 442-453.

Buyens D. De Vos A.2001. Perceptions of the value of the HR-function . HRM Journal, 11(3): 70-89.

De Vos A. Buyens D.2000. De effecten van collectief outplacement op de hertewerkstelling van werkzoekenden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 16(4): 354-365.

Buyens D.1999. Liever hofnar dan kroonprins. HR Magazine, (49): 18-23.

Buyens D. Van Schelstraete S.1998. Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor en door ondernemingen. Opleiding en Ontwikkeling. Tijdschrift over Human Resource Development, (6)

Buyens D. De Vos A.1997. Flexibilité: Tous concernés?. Bulletin VBO, (2)

Buyens D. De Vos A.1997. Flexibiliteit: een zaak voor iedereen?. VBO Bulletin, (2): 42-44.

Buyens D. Debackere K. Vandenbossche T.1997. Strategic career development for R&D professionals: lessons from field research. Technovation, 17(2): 53-62.

Buyens D. Debackere K. Vandenbossche T.1996. Loopbaanontwikkeling in industrieel onderzoek: een veldstudie. Gedrag en Organisatie. Tijdschrift voor Sociale, Economische, Arbeids- en Organisatiepsychologie, (4)

Buyens D. Debackere K. Vandenbossche T.1995. Onderzoek naar carrièresystemen voor R&D-professionals. Bedrijfskunde, 67(4)

Buyens D.1995. Zelfmanagement: narcisme of zelfontplooiing?. HR Magazine, (Sept): 4-7.

Buyens D.1994. Mid-carrière-krisis of mid-carrière-overgang - overgang en krisis in de loopbaan van het kaderlid tijdens de levensmiddag. Kader, (90): 9-60.

Book Chapters

Buyens D. Davidson T.2010. De HR Scorecard als contextspecifiek en lerend procesinstrument. In: Andriessen M. Bossuyt T. De Witte H. Geert F. Proost K. Schreurs B. HRM: werken aan evenwicht Uitgeverij De Boeck.

Dewettinck K. Buyens D.2007. Linking job motivating potential to frontline employee attitudes and performance: testing the mediating role of psychological empowerment. (pp. 109-128). Indian Business School.

Buyens D. De Vos A. Dewilde T.2007. Blind date!? Het psychologisch contract als uitdaging voor HRM. In: Ed. Beleidsnota's 2007 - VKW Metena (pp. 1-25).

Dewettinck K. Buyens D. Auger C. Dany F. Wilthagen T.2006. Deregulation: HRM and the flexibility-security nexus. (pp. 45-62).

Buyens D. De Vos A. Soens N.2006. La mobilité professionnelle du point de vue de l'entreprise. (pp. 63-80).

Buyens D. De Vos A. Soens N.2006. Jobmobiliteit vanuit het standpunt van het bedrijf. In: Professionele en geografische mobiliteit van werknemers, kans of bedreiging? (pp. 63-80).

Buyens D. Christiaens J.2005. Ontwikkelen van top potentials: een theoretisch perspectief. (pp. 55-67).

Buyens D. Dany F. Dewettinck K. Quinodon B.2004. France and Belgium: language, culture and differences in Human Resource Practices. In: Ed. France and Belgium: language, culture and differences in Human Resource Practices (pp. 123-159). Elsevier.

Buyens D. De Vos A. Malfliet B.2004. Human resource management and integrated performance management: a mutual relationship?. In: Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Ed. Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation (pp. 189-201). Sage Publications.

Dewettinck K. Buyens D.2003. Role stress among front-line employees. (pp. 243-254). Pearson Education.

Van Looy B. Krols K. Buyens D. Vandenbossche T.2003. The role of empowerment in service organizations. (pp. 229-242). Pearson Education.

Van Looy B. Dewettinck K. Buyens D. Vandenbossche T.2003. The role of human resource practices in service organizations. (pp. 191-193). Pearson Education.

Stevens W. Faems D. Van Looy B. Vandenbossche T. Buyens D.2003. Competencies and service organizations. (pp. 194-213). Pearson Education.

Buyens D. De Witte I. Dewettinck K.2003. Politics on the work floor: who are your friends and foes?. In: Ed. ? in management: the art and science of management (pp. 26-29). Vlerick Business School.

Buyens D.2003. Open en afstandsleren in Vlaamse bedrijven: flexibiliteit als grote troef. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België (pp. 142-144). Nieuwe Media Groep.

Buyens D. Brysse I. Van Bree J.2003. E-HR: geen stilgevallen hype maar duurzame ontwikkeling. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België (pp. 110-111). Nieuwe Media Groep.

Buyens D. De Stobbeleir K.2003. Managen in moeilijke tijden: HR mee betrekken in de strategie. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België (pp. 96-98). Nieuwe Media Groep.

Buyens D. Wouters K.2002. Kosten en baten van een arbeidsmarktbewust personeelsbeleid. (pp. 183-193). Standaard boekhandel.

Buyens D. De Vos A.2002. Making sense of the Employment Relationship: Work Values and Information Seeking as Antecedents of Psychological Contract Development among Organizational Newcomers. (pp. 201-219). Academia Press.

De Vos A. Buyens D.2002. De ontwikkeling van het psychologisch contract bij nieuwe medewerkers: van blind date naar wederzijds engagement. (pp. 212-221). Roularta Media Group.

Buyens D. Wouters K.2002. De mismatch tussen vraag en aanbod: de contouren van een arbeidsmarktbewust personeelsbeleid.. (pp. 100-105). AR-Media.

Buyens D. Vandenbossche T. De Vos A.2002. Bedrijfsafslanking en duurzame tewerkstelling: een paradox. (pp. 167-181). Standaard boekhandel.

Buyens D. Van Schelstraete S. Wouters K.2002. Cases from Belgium. In: Ed. HRD and learning organisations in Europe (pp. 29-45). Routledge Taylor & Francis.

Buyens D. Wouters K.2002. Kosten en baten van een arbeidsmarktbewust personeelsbeleid: een verkennend onderzoek. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België 2002 (pp. 54-65). HRMagazine.

Buyens D. Wouters K.2002. Permanente vorming, training en opleiding in Belgische ondernemingen: in stijgende lijn. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België 2002 (pp. 148-152). HRMagazine.

Buyens D. Martens G.2001. Het geschikte rekruteringskanaal voor bedrijven en sollicitanten. (pp. 92-95).

Buyens D. Vanhoven E.2001. Permanente vorming in Vlaamse ondernemingen neemt toe. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België (pp. 182-191). Nieuwe Media Groep.

Buyens D. Vandenbossche T. De Vos A.2000. Flexibility in profile. An empirical analysis based on the data of 394 Belgian companies. (pp. 97-108).

Van Schelstraete S. Buyens D.2000. Success criteria of lifelong learning policies in organizations. (pp. 271-290). Festel Capital.

Vandenbossche T. Buyens D.2000. Competency management: a qualitative study in 13 Belgian companies. (pp. 291-306). Festel Capital.

Denolf L. Denys J. De Vos A. Buyens D.2000. Collectief outplacement gewikt en gewogen. De omvang en impact van groepsoutplacement. In: Ed. De arbeidsmarkt in Vlaanderen: Jaarboek 2000 (pp. 89-110). Garant-Uitgevers.

Dewettinck K. Buyens D.1999. HRM-uitdagingen in de dienstverlenende sector. AR-Media.

Buyens D. De Vos A.1999. De waarde van collectief outplacement bij downsizing.

Buyens D. De Vos A.1999. Kent u de uitdagingen voor de HRM-functie?. (pp. 66-70). AR-Media.

Buyens D. De Vos A.1999. Hebben HR-professionals toegevoegde waarde?. (pp. 72-76). AR-Media.

Buyens D. Vandenbossche T.1999. Het meten van personeelstevredenheid. In: Bruggeman W. Jorissen A. Ed. De Balanced Scorecard in de praktijk. Een leidraad voor strategische prestatiemeting (pp. 167-198). Maklu Uitgevers.

Vandenbossche T. Buyens D.1999. De Human Resources functie doorgelicht. In: Ed. Jaarboek HR Magazine (pp. 46-56). Nieuwe Media Groep.

Buyens D. De Vos A.1999. The added value of the HR-department. In: Ed. International HRM: Contemporary Issues in Europe (pp. 31-47). Routledge Taylor & Francis.

Buyens D. De Vos A.1998. Internationale trends in HRM : Uitdagingen op het agenda van morgen. Wolters Kluwer België-.

De Vos A. Buyens D.1998. Managen van verandering : Kent u de uitdagingen voor de HRM-functie?. AR-Media.

De Vos A. Buyens D.1998. Managen van verandering : Hebben HR-professionals toegevoegde waarde?. AR-Media.

Buyens D. De Vos A. Van Schelstraete S. Vandenbossche T.1997. De toegevoegde waarde van de HRM-functie. In: Ed. Jaarboek Personeelsbeleid in België HRMagazine.

Buyens D. Vandenbossche T. Van Schelstraete S.1996. De Human Resources functie in profiel. (pp. 17-45). HRMagazine.

Henderickx E. Buyens D.1995. Hoofdstuk 3; Personeelsbeleid in (post-)moderne organisaties. (pp. 59-92). Wolters Kluwer België-.

Henderickx E. Buyens D.1995. Hoofdstuk 4: De 'tools' van het hedendaags personeelsmanagement. (pp. 93-134). Wolters Kluwer België-.

Buyens D. Platteau W.1995. Bedrijfsbeleid en recht: deel 6 Personeelsbeleid. Den Arend.

Buyens D. Henderickx E.1995. Hoofdstuk 1: Communicatie, organisatie en management. (pp. 1-24). Wolters Kluwer België-.

Buyens D. Vercruysse T.1994. Interne communicatie. Wolters Kluwer België-.
著作
Soens N. De Vos A. Buyens D. Heylen L. Kuppens A. Van Puyvelde I. Mortelmans D.2005. Belgische loopbanen in kaart: traditioneel of transitioneel?. Academia Press.

Buyens D. Brysse I. Van Bree J.2003. E-HRM in kaart. Wolters Kluwer Belgium.

Buyens D. Vanhoven E. Wouters K.2002. Levenslang leren. Werkboek "Leren leren in de oranisatie". Arte-Print.

Wouters K. Buyens D.2002. Continual Vocational Training Survey 2: Eindresultaten van het onderzoek naar permanente vorming, training en opleiding in de Belgische ondernemingen 1999. Acco.

Sels L. Bollens J. Buyens D.2000. Twintig lessen over het bedrijfsopleidingsbeleid in Vlaanderen. HIVA - K.U.Leuven.

Denolf L. Denys J. De Vos A. Buyens D.1999. Collectief outplacement: gewikt en gewogen. Vlerick Leuven Gent Management School.

Buyens D. Van Schelstraete S. De Vos A. Vandenbossche T.1997. HRM in transitie: via het 'toegevoegde-waarde-denken' naar Human Investment Strategie. SD Worx.

Buyens D. Van Schelstraete S. De Vos A. Vandenbossche T.1997. La GRH en transition: en passant par 'un esprit valeur' ajoutée vers une 'human investment strategy'. SD Worx.

Van Schelstraete S. Van Dyck W. Buyens D.1996. Self management & carrièreplanning in de 21ste eeuw. JCI The Heart of Europe.

Buyens D. De Winter E. Henderickx E. Mees M. Vandewalle G.1995. Personeelsmanagement en communicatie in organisaties.